Vilkår gruppeturer

Reise- og betalingsvilkår - faste gruppeturer

Disse vilkårene gjelder for våre faste gruppeturer.

Bestilling

Bestilling må gjøres senest 4 uker før turavgang. Avtalen mellom partene ansees inngått ved kundens betaling av den avtalefestede påmeldingsavgiften på kr 3000,-. Er påmeldingsavgiften ikke innbetalt av kunden 6 virkedager etter mottatt bestillingsbekreftelse, er turarrangøren ikke lenger bundet av avtalen. Turarrangøren forbeholder seg retten til å annullere gruppeturer, dersom minimumsantall påmeldte ikke er oppnådd 4 uker før turstart.

Betaling

Ved bestilling betales et depositum på kr 3000 pr. person. Dette beløpet blir trukket fra når reisen betales. Endelig betaling må skje senest 42 dager før avreisedagen.

Avbestilling

Følgende regler gjelder ved avbestilling: Ved avbestilling tidligere enn 42 dager før avreisedagen betales et ekspedisjonsgebyr på kr 1000. Hvis reisen avbestilles mellom 42 og 15 dager før avreisedagen, refunderes ikke depositumsbeløpet på kr 3000.  Ved senere avbestilling beholder Bergodal hele reisen pris.

Avbestilling ved sykdom

Avbestillingsforsikring inngår ikke i reisens pris.

Forandring

Ved forandringer av en allerede bestilt reise er omkostningene kr 500 pr. tur. Turarrangøren forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i turprogram, prisjusteringer ved endrede rammebetingelser, ev. avlyse enkelte turer.

Forsikring

Det er et vilkår på alle våre turer at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Vi anbefaler en forsikring som inkluderer hjemreise. Kjøp gjerne en forsikring som inkluderer avbestillingsforsikring. Et E-111-skjema (fåes ved de lokale trygdekontorene) bør også medtas på reisen. For øvrig følges Den Norske Reisebransjeforeningens alminnelige vilkår for gruppereiser.