Vilkår individuelle turer

Reise- og betalingsvilkår - individuelle turer

Disse vilkårene gjelder for våre individuelle turer.

Bestilling
Ved bestilling betales NOK 3000 pr. person. Resterende beløp må betales senest 35 dager før avreisedagen.

Betaling
Følgende regler gjelder ved avbestilling: Ved avbestilling tidligere enn 35 dager før avreisedagen betales 3000 NOK av reisens kostnad. Hvis reisen avbestilles senere enn 35 dager før avreisedagen, betales 100% av reisens kostnad.

Avbestilling ved sykdom
Avbestillingsforsikring inngår ikke i reisens pris.

Forandring
Ved forandringer av en allerede bestilt reise er omkostningene kr 300 pr. ekspedisjon. Turarrangøren forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i turprogram og prisjusteringer ved endrede rammebetingelser.

Forsikring
Det er et vilkår på alle våre turer at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Vi anbefaler en forsikring som inkluderer hjemreise og avbestillingsforsikring. Et E-111-skjema (fåes ved de lokale trygdekontorene) bør også medtas på reisen.
Vi anbefaler at kunden følger UDs oppdaterte Reiseråd.